Home >> עצות וקטעים >> איך אפשר להתגבר על מצב של "תרדמה" אחרי הכנס?

איך אפשר להתגבר על מצב של "תרדמה" אחרי הכנס?

איך אפשר שלא להיכנס להרגל? עכשיו אחרי הכנס, אני במצב "רדום" ואני מפחד שלא אצא מזה.

אל תבטל אף מצב שבו אתה נמצא. תלמד ממנו כמו מדען שלומד מהסביבה, תנסה להסתכל על המצב שלך מבחוץ, מהצד כדי להבין ולברר היכן אתה נמצא. להבין למה זה קורה לך, ולדעת שזהו תהליך הכרחי. בסופו של דבר, דווקא אם לא תלחם בזה ותכיר במצב שבו אתה נמצא, ההתעוררות תבוא ותצא מהמצב.