Home >> מילון מושגים >> איחוד מתוך האור
איחוד מתוך האור

איחוד מתוך האור

איחוד מתוך האגו יביא לחורבן, לנו ולעולם. כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב אתה חייב להיות מקושר לנשמות המקובלים, עם האור העליון שנמצא בהם, ובשביל זה אנחנו קוראים בספרים. בלי למשוך את האור, בלי להיות קשורים במשהו לחלק המתוקן במערכת, אם נתאחד מתוך האגו כדי לפתור משבר זה או אחר יבוא חורבן גם לנו וגם לעולם כולו.