Home >> שיעורי קבלה >> איחוד העם
איחוד העם

איחוד העם

איחוד העם – להביא אותו לחיבור, לערבות, זה להביא אותו להתאמה לטבע..

כל הפעולה הרוחנית היא בחיבור בין אותם האנשים שהחליטו ללכת לחיבור; כך זה היה בימי אברהם, משה וכך זה בימינו. אין לאדם לחשוב על מימוש הרוחניות אם הוא לא עובד על זה דרך פעולת החיבור עם הזולת – אותם האנשים כמוהו שרוצים להתחבר, ומבינים שעל-ידי החיבור רוכשים את הטבע השני.

שיטת החיבור בני ברוך.

אך ורק בתנאי הערבות ניתן להתקדם לכלל "ואהבת לרעך כמוך" – בצורה מאד מדויקת, אחרת מפספסים, סוטים מהדרך. השיטה היא כשכולם מתחברים כדי לבטל את עצמם האחד כלפי השני, כנגד כל ההפרעות שמגיעות מלמעלה, ממלכות דאין סוף – המקום שבו אנו נמצאים מחוברים.

מה באמת התורה אומרת לנו.

כל המלחמות, הבעיות, המאבקים שמסופרים בתורה, על כל מדרגה, בכל מצב שהאדם עובר – אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה ועוד, בסך הכל מדובר על המאבק בעד להיות קשור עם הזולת, עד קשרי האהבה. אין יותר לאדם מאבקים שעליהם התורה יכולה לספר לנו. כי "ואהבת לרעך כמוך" זה כלל, ולא צריכים יותר מזה כדי לתקן את הנשמה השבורה. כל אחד בטוח שהוא יותר טוב מהאחרים, ואפילו אם הוא לא מודה בזה, כל אחד בטוח וחושב שהוא יותר טוב, מבין ומתוקן מהאחרים. זה הכוח השבירה שבינינו שגורם לזה. והאדם ודאי ששוכח שהוא נמצא כחומר ביד היוצר, שמה שיש בו במחשבות ורצונות ובכול בא לו מהבורא. עלינו לתאר את עצמנו כחומר, דומם, חתיכת חמר. ומה שכן יכול להתעורר מצד החומר הזה כפעולה אישית שלו, זה לחיבור עם הזולת בלבד, למרות כל התנאים.

החיבור הפנימי.

החיבור הוא חיבור פנימי בינינו – ברצונות, בכוונות ובמחשבות. שמות הקדושים – צורות הקדושות. כשהנשמות השבורות מתחברות יחד ומתחילות להשיג ביניהן את מהות החיבור – הבורא – ביטוי מהות, אופן ההשפעה. אם אני רוצה להתייחס למישהו בהשפעה, אני מרגיש פתאום איזה מילוי חיצוני או פנימי. וההתפעלות הזו נקראת "אור". אם אנו מתחברים כדי לפתור איזו בעיה, אפילו גשמית, אנו מגבירים את הכוחות שלנו פי כמה וכמה, אך רק אם אנו רוצים לפתור את הבעיה לא לעצמנו, אלא עבור כל המדינה.

המערכת האינטגראלית.

הזעזוע הראשון שאנחנו רואים כתוצאה מזה שצורה הגלובלית מתלבשת בנו, הוא שהאגו שלנו לא פועל. ששליטים יחידים לא פועלים, שממשלות יחידות לא פועלות, שארגונים בודדים לא פועלים. אלא פועלים רק אלו שיכולים להתחבר ביניהם. לכן השליטה עוברת מהממשלות הנפרדות, הבודדות, לעם שיודע להתחבר – כי הוא בצורה עגולה, אינטגרלית, והממשלה לא.

אנו פועלים לתקן את עצמנו, מעצמנו לתקן את העם, ודרך העם לתקן את העולם.