אהבה

אהבה

מהי "אהבה" לפי חכמת הקבלה. "אהבה" פירושה התחשבות בכולם כבמערכת אחת, שהאדם מרגיש את כולם כמו חלקים ממנו כי אנחנו באמת כך קשורים. זהו היחס ההדדי, בהתחשבות המלאה בין כולם, הקשר הנכון בין כל חלקי הטבע שהוא מערכת אחת אינטגראלית.