אדם

אדם

מהו אדם ברוחניות? הבריאה מורכבת מרצל"ק וצורת ההשפעה שאנחנו צריכים להלביש על הרצל"ק. הדאגה שתהיה לרצל"ק שלנו את תכונת ההשפעה זה נקרא אדם. מלכתחילה כל הצורות נמצאות בתוך הרצון לקבל וכל האורות נמצאות בתוך האור אז מה בעצם מתחדש כאן? מה שייוולד ביניהם, האדם שייוולד בגבול שביניהם, שירצה לקשור נכון בין האורות לכלים אבל לפני זה הוא צריך שיהיה לו הבדל בין האורות והכלים, שתהיה לו הסתרה גם על האורות וגם על הכלים, ואז הוא מתחיל לקשור, מכל מדרגה ומדרגה, קצת כלי וקצת אור עד לגמה"ת. הצורה הזאת היא תהיה האדם, שקשור גם מהכלי וגם מהאור, זאת אומרת, מה"יש מיש" ומה"יש מאין". בעצם כל ריבוי האורות, וכל ריבוי הכלים, הם נתונים מלכתחילה ומה שלא נתון הוא הקשר הנכון ביניהם, צורת האדם. אנחנו צריכים לבדוק כל פעם את הצורה הזאת ולדרוש שהיא תתקיים. וזה קורה אם האדם נכלל בקבוצה, בסביבה הנכונה, ואז הוא מקבל את הצורה הרצויה. אין לו ממה ללמוד את הצורה הרצויה אלא רק מהסביבה כי אם האדם רוצה להצטרף לסביבה ולמלא את התפקיד שלו, את המקום שלו, אז הסביבה מציירת את האדם כמו צורה של תבנית. לכן שבירת הכלים וההכנות האלו קיימים כדי שהאדם יוכל לחפש את המקום שלו וכל פעם הוא ישתלם בעבודה הזו עד שהוא יגיע לצורת האדם השלם.