Home >> Tag Archives: תפילה לפי הקבלה

Tag Archives: תפילה לפי הקבלה

תפילת שמונה עשרה

הרגשת החיים

מהי תפילת שמונה עשרה ברוחניות ? תפילה היא לא בקשה מהבורא שישתנה אלא איך אני אמצא חסרונות הנכונים שבמגע עם האור העליון אוכל להשתנות, להיות מתוקן ולהתפתח הדרגתית כדי להיות כמוהו. תפילת שמונה עשרה היא ודאי רק סימן. אנחנו מדברים תמיד רק על מלכות, אבל הסימן הוא שאנחנו הולכים למעלה מהרל"ק, בכוונה שאנו הולכים להשתמש בו בע"מ להשפיע. כל התהליך ...

המשך לקרוא »