Home >> Tag Archives: דומם

Tag Archives: דומם

רצון או שכל

רצון או שכל

האם אני צריך לשנות את הרצון או את השכל? השכל תמיד משרת את האגו, וכך היה לאורך כל התפתחות האנושות, אבל זה נכון רק למדרגות דומם, צומח וחי. היום אנחנו צריכים לעלות לדרגה חדשה, רוחנית, דרגת המדבר, וכל ההסתכלות שלנו על העולם צריכה להשתנות. השכל לא רוצה לעבוד על השפעה, כי אין לנו רצון להשפיע. כשיבוא הרצון להשפיע, השכל יעבוד ...

המשך לקרוא »

למצוא את אליהו הנביא

אליהו הנביא

בזוהר מתואר רק החיבור בינינו ואנו צריכים להשתוקק לגלות זאת. אנחנו צריכים לראות את עצמנו כקבוצה, כשלד של העולם הרוחני. אנחנו צריכים, קודם כל, לזהות שזה מה שיש לפנינו. אחר כך צריך להבין שמה שמתואר בספר הזהר הוא החיבור בינינו – מה שמתגלה באותו חיבור, הקשר בין החלקים, וכו'. כל הדומם, הצומח, החי והמדבר שמתוארים בספר הזוהר נמצאים בתוך החיבור בינינו. המקובלים ...

המשך לקרוא »

דרגות ההתפתחות

דרגות ההתפתחות

ההבדל בין העולם הגשמי לרוחני, הוא בכוונה, ביחס שלי, בצורה שבה אני מסתכל על מה שקיים מחוץ לי דומה לכל דבר במציאות, גם האדם מתפתח ב-4 דרגות התפתחות – דומם, צומח, חי ומדבר. אנו לא מתפתחים מתוך קריאת החומר. כוח הטבע הוא המפתח אותנו כתוצאה מהשתדלותנו ודרישתנו הפנימי. אנו נמצאים במצבים רעים, כדי שנצטרך לדרוש מהבורא לגדול, וכתוצאה מכך נתקשר ...

המשך לקרוא »