Home >> מילון מושגים (page 14)

מילון מושגים

לשמה

לשמה

מהי לשמה ברוחניות ? לשמה, לשם ה', הכוונה לתכונת ההשפעה, למען הזולת, הקרוב, מחוצה לי. סה"כ יש נברא ובורא. נברא זה הרל"ק, בורא זה רל"ה. הנברא רוצה לקבל או להשפיע. הבורא בלתי משתנה. כל הבעיה היא לא ברצון הזה, לא ברצון הזה לקבל, ולא ברצון להשפיע של הבורא, אלא בכוונה של הנברא. הכוונה, היא העיקר. למה אני משתוקק, מה אני רוצה. ...

המשך לקרוא »

הסנה בוער

הסנה בוער

מה פירוש "הסנה בוער" ברוחניות? אני צריך לאהוב אותך עד שהנשמות שלנו מתחברות. זהו כלל החיצון, שאם אני ואתה מתחברים עד כדי כך, סימן שאני תיקנתי את הפער בין רצון אחד שלי לבין רצון שני שלי, שזה בעצם אתה ואז מתוך כך שהייתה בי שבירת הכלים, תיקנתי אותם במשהו. ככה אנחנו עובדים. איך אני מקרב אותם, את אותם החלקים שנראים לי זרים? ...

המשך לקרוא »

דעת ה'

דעת ה'

מהי דעת ה' ברוחניות? דעת ה' הכוונה היא שאני אוכל להשפיע לכולם, להיות עם כולם בהשפעה הדדית, במערכת גלובלית אינטגראלית, מקום בו כולם יהיו בהשתתפות זה עם זה ,בחיבור, ויתור, השפעה ואפילו באהבה זה לזה. כל עד שאנחנו לא מתחברים למערכת כללית כזאת, שכל אחד מרגיש את הרצון הכללי ופועל לכיוון הרצון הזה, למלא ולשרת אותו בדומה לתפקוד של תא בגוף, אז ...

המשך לקרוא »

התפתחות

התפתחות

מהי התפתחות ברוחניות? האור משפיע על הרצון לקבל, עד שהרצון לקבל מקבל את הצורה הרצויה בבחינה ד', התהליך כולל ארבע שלבים של התפתחות הרצון ונקרא ד' בחינות דאור ישר. אין שלבי ההתפתחות ברצון לקבל מראש, אלא האור שמשפיע לו מזמין בו כאלו תגובות שהן נקראות "ארבע שלבי ההתפתחות שברצון לקבל" והם לא נמצאים מראש ברצון לקבל.  זאת אומרת, קודם כל האור ...

המשך לקרוא »

כוחות ופעולות

כוחות ופעולות

מהם כוחות ופעולות בחוכמת הקבלה? האור המחזיר למוטב זה הכוח שמגלה בי את תכונת ההשפעה. אנחנו לא מרגישים את האור עצמו בדומה לכך שאנחנו לא מרגישים את החשמל שנמצא באיזושהי מערכת. אנחנו אף פעם לא מרגישים כוח, אלא אנחנו מרגישים רק את הפעולה שלו על משהו. מאיפה אני יודע למשל שיש כוח המשיכה? רק אם אני מניח משהו באוויר וזה נופל, ...

המשך לקרוא »

עין הרע

עין הרע

מה זה "עין הרע" ברוחניות? "עין רע" זה נקרא הקנאה שבאה ממישהו. זה קורה מפני שאנחנו נמצאים ברשת הכוחות, הרצונות בינינו, אז מי שמקנא בך הוא כאילו מוריד ממך את הכוח. במקום אהבה, במקום חיבור, הוא נותן לך כוח שלילי. אם זה אנשים מבחוץ, מילא, מה לעשות, העולם המקולקל וכך אנחנו מתקדמים אבל אם זה אדם מבפנים, מחבר, אז אתה אשם ...

המשך לקרוא »

ביטול

ביטול

מהו ביטול ברוחניות? התפתחות הקבוצה תלויה ברב. במידה שהחברים בקבוצה יכולים לבטל את דעתם לדעתו, בהתאם לזה הם מתפתחים, כי סביבה רוחנית זה דעת, זה ידיעה, זה שיטה, זאת קבלת הסמכות. זה התנאי שהתלמיד תמיד צריך לבדוק, למה ולמי נוטה דעתו. הוא נמצא בין שתי כוחות, והוא תמיד צריך להכריע, שדעתו של רבו יותר חשובה מדעתו שלו. אם התלמיד לא מרגיש שיש ...

המשך לקרוא »

אדם

אדם

מהו אדם ברוחניות? הבריאה מורכבת מרצל"ק וצורת ההשפעה שאנחנו צריכים להלביש על הרצל"ק. הדאגה שתהיה לרצל"ק שלנו את תכונת ההשפעה זה נקרא אדם. מלכתחילה כל הצורות נמצאות בתוך הרצון לקבל וכל האורות נמצאות בתוך האור אז מה בעצם מתחדש כאן? מה שייוולד ביניהם, האדם שייוולד בגבול שביניהם, שירצה לקשור נכון בין האורות לכלים אבל לפני זה הוא צריך שיהיה לו הבדל בין ...

המשך לקרוא »

בריאה

בריאה

מהי בריאה ברוחניות ? "יש מיש" מגיע מהבורא וזה הבורא עצמו, כלפינו. הבורא הוא השפע, הוא הרצון להשפיע, והוא כולו טוב ומיטיב לפי מחשבת הבריאה, מטרת הבריאה. הכול נמצא שם ובתוך השפע הזה מתהווה, "יש מאין", הבריאה. מאיפה נוצרה הבריאה? מ"אין". איך זה יכול להיות? לא ידוע, זה מעשה של הבורא שרק הוא יודע ומסוגל לעשות. השפע מתחיל לבנות בו, בעצמו, ...

המשך לקרוא »

בורא

בורא

מהו בורא ברוחניות ? ה"בורא" הוא מידת ההשפעה שלי, "בוא וראה". לא מתגלה משהו שקיים אלא זה משהו שאני מייצר ואין בורא ללא נברא. יש איזשהו כוח עליון, שאני מייצר אותו כלפי הזולת, מה שנראה לי כזולת. הרגשת הזולת תמיד נשארת, העביות נשארת תמיד, אפילו כשמגיעים לגמר התיקון, לאין סוף. ההרגשה שלי שאני נמצא באהבה, באיחוד, בחיבור ושאין שום הבדל בינינו, ...

המשך לקרוא »