Home >> Tag Archives: רצונות

Tag Archives: רצונות

מוריד גשמים, מחיה מתים

מוריד גשמים

מיהו זה ש-"מוריד גשמים" ו"מחיה מתים" ומהו הפירוש הרוחני של המושגים הללו. "מוריד גשמים" פירושו הוא זה שמקשר בין מלכות ובין בינה ועושה את כל הפעולות שם ביניהם. מדובר על אדם מהעוה"ז שמתעורר, מקבל את כל הדוגמאות מהבורא, עובר עליהם וממש מבצע את אותם הפעולות אחת אחרי השנייה ואז על ידי כך הוא נעשה כמוהו ומגיע לדבקות ע"י אותם המעשים. ...

המשך לקרוא »

"משחק" ברוחניות

"משחק" ברוחניות

"משחק" זה נקרא שאני משַחק בלהיות יותר טוב, בכוונה שזה באמת יתגשם. כל פרט, אפילו בצומח, בחי ובמדבר, במחשבות וברצונות, אם הוא רוצה להיות גדול יותר, זאת אומרת, טוב יותר, אז הוא משחק בזה. ועל ידי כך הוא מושך אנרגיה, מה שנקרא "אור מקיף" מהמדרגה היותר עליונה, ואז הוא מגיע אליה, למצב יותר מתוקן.

המשך לקרוא »

ערב שבת

שבת

מהו ערב שבת ברוחניות. מדובר על הרצונות שלנו, איך שהם מתחברים יחד לאיחוד מיוחד שנקרא ערב שבת, שהוא סיכום של כל התיקונים שעשינו במדרגה בה אנו נמצאים. עברנו את כל התיקונים בחג"ת נה"י, הגענו לסיום שלהם, וזה נקרא המדרגה השביעית, שבת. במדרגה זו אנחנו לא מבצעים אף תיקון נוסף, אלא החיבור בין כולם שנעשה ביום השישי מתגלה לנו והגילוי שלו ...

המשך לקרוא »