Home >> Tag Archives: משיח

Tag Archives: משיח

המשיח

המשיח

מהו המשיח שצריך להגיע על חמור הלבן ומהו שופרו של משיח. המשיח זה לא איש בשר ודם, אלא אור העליון הכללי של אין סוף, אור ה"יחידה" הכולל. לכן התפשטות חכמת הקבלה בעולם נקראת "שופרו של משיח", כי היא מכינה את הכלי לביאת ה"משיח". ולמה הוא צריך להגיע על חמור הלבן? כי הוא מלבן לנו את כל החומר (את כל הרצון ...

המשך לקרוא »

למשוך קדימה

למשוך קדימה

מהו היחס הנכון למצבים שאנו עוברים?  היחס הנכון למצבים שאנו עוברים הוא לא לשים לב לשום מצב, ולמשוך קדימה. בעצם, אתה לא יודע באיזה מצב אתה נמצא. עד שאתה מגיע למצב של "שבת" אתה לא יודע איפה אתה נמצא. אנחנו תמיד נמצאים בתיקונים, וככל שאנו מתקדמים רק נראה לנו שאנו יותר מקולקלים. על ידי זה שאני מתקן את עצמי וסופג ...

המשך לקרוא »

משיח

משיח

מה פירוש המושג "משיח". "משיח" הוא האמצעי להביא את האור העליון שימלא אותנו, ולכן התפשטות חכמת הקבלה בכל העולם נקראת "משיח". יוצא לפי זה שכל מי שלומד ומפיץ את חכמת הקבלה הוא מביא את המשיח לעולם. כלומר ה"משיח" זה לא איזשהו בן אדם מסוים, אלא התפשטות הדעת, והתיקון שעל ידו אנחנו מגלים את הבורא ומתמלאים באור הזה. ה"משיח" הוא הכוח ...

המשך לקרוא »