Home >> Tag Archives: בת שבע

Tag Archives: בת שבע

דוד המלך, אוריה ובת שבע

דוד המלך

מהו הפירוש הקבלי של המושגים "דוד המלך", "אוריה" ו"בת שבע". לא מדובר כאן על בני אדם, אלא על בחינות רוחניות: "דוד מלך ישראל" נקרא כך כי הוא בחינת הזכר שבמלכות אשר עושה את כל התיקונים "ישר- אל", ו"בת שבע" היא חלק הנקבה שבמלכות, אשר נקראת כך כנגד 7 ספירות דזעיר אנפין. "בת שבע" באמת ראויה ל"דוד", אבל אסור לו להגיע ...

המשך לקרוא »