Home >> Tag Archives: אין עוד מלבדו

Tag Archives: אין עוד מלבדו

העצמאות היא בבחירה

עצמאות

במה מתבטאת עצמאותי, אם לאורך כל הדרך אני מרגיש ומסכים כי "אין עוד מלבדו" ? העצמאות היא בנקודת הבחירה בלבד ! אנו לומדים כי "הבורא מביא את האדם לגורל הטוב ואמר לו קח לך". כלומר, אני יכול לבחור מעתה מה ישפיע עלי – תכונותיי הפנימיות או הסביבה. איך אעשה זאת ? אקבל את ערכי הסביבה עם כמה שפחות הפרעות פנימיות. ...

המשך לקרוא »

לא לסבול, לדרוש !

האם ההתקדמות דרך הסבל הכרחית ? לא צריך להיות סבל, לא לשקוע בכל המצבים שמתגלים לנו ולפחד או להתבייש ממה שאנחנו, כי זה הכל הבורא שמגלה לי מה הוא ברא – יצה"ר! עלינו רק להיות מוכנים להגיב בצורה בוגרת – מראים לנו כלים שעלינו לתקן, מקום לעבודה, מקום לדרוש את כוח התיקון. לכן, שלב ראשון – לא לייחס את מה ...

המשך לקרוא »

אני אדמיין, האור יחבר

רק האור יכול לחבר בינינו, ורק על זה אנחנו צריכים לחשוב. אנחנו צריכים לחשוב על החיבור ועל האור, שיגיע ויקיים את החיבור. אנחנו בעצמנו לא יכולים להתחבר, ורק האור יכול לעשות זאת עבורנו. אנחנו מדמיינים שאנחנו מחוברים, חושבים על החיבור, והאור מחבר אותנו.

המשך לקרוא »