Home >> עצות וקטעים >> השינוי האמיתי יבוא מתוך האדם
השינוי האמיתי

השינוי האמיתי יבוא מתוך האדם

יש היום המון אנשים שקשה להם- זוגות לא יכולים לקנות בית, רופאים מתמחים ועוד. הם עושים פעולות קיצונית מאוד, שביתות, מחאות. יש להם חיסרון. למה שאנחנו לא ננצל את החיסרון הזה, ונביא להם את הפיתרון? שינוי אמיתי יכול לבוא רק מתוך האדם ולא מתוך זה שאתה משנה את החברה או מחליף את הממשלה. אנחנו לא יכולים לגשת לאלו שיושבים ברחוב כי הם עדיין לא מוכנים לזה. וזה ירחיק אותם מאיתנו עוד יותר. הפיתרון האמיתי והיחיד יכול לבוא מתוכנו פנימה, לשנות את עצמנו ולא את הסביבה.