Home >> Tag Archives: רוחניות (page 5)

Tag Archives: רוחניות

צמצום

צמצום

מהו צמצום ברוחניות ? מלכות דא"ס שמבינה ומרגישה את כל האור שממלא אותה, מגיעה לנקודה שבה היא מתחילה להרגיש את המאציל ולכן היא מתביישת ועושה צמצום. זאת אומרת הצמצום זה הסיום של התפתחות הרצון. הרל"ק רוצה רק ליהנות, כל האורות שהוא קיבל קודם הם היו אורות של תענוגים ומאחרי האורות האלו הוא גילה את נותן התענוגים. זה נקרא שהוא באמת הגיע ...

המשך לקרוא »

חפירה ובניה

חפירה ובניה

מהם חפירה ובניה ברוחניות ?  הכול בנוי על הרצון לקבל, על החומר של הנברא, ובמידה שמשתמשים בו יותר, צריכים להרגיש שהוא הפוך מהבורא. זה נקרא שחופרים אותו יותר עמוק ולא מפחדים לגלות שהוא הפוך, כי בדרך כלל ההרגשה הזאת היא לא נעימה, ואחרי זה מגיעים לצורך לתיקון.  אז מתחילים לבקש את האור, את תכונת הבורא שהיא תתקן את תכונת הנברא. ...

המשך לקרוא »

האם יש חיי נצח?

האם יש חיי נצח

כאשר אנו מלמדים את חכמת הקבלה במעגלי הלימוד השונים של עמותת בני ברוך – קבלה לעם,  אנו נתקלים בשאלות רבות הנוגעות לגלגולי נשמות וחיי נצח. החלטנו לרכז כמה מהן ולענות עליהן במרוכז. גלגולי נשמה הנשמה היא הרוח החיה שבתוך הגוף שלנו, והיא נבנית רק בהתאם להתפתחות הרוחנית של האדם. למעשה, לפני שהאדם מגיע אל חכמת הקבלה הנשמה שלו רדומה ואינה ...

המשך לקרוא »

רוחניות

רוחניות

רוחניות זה הרצון לקבל שמקבל את צורת ההשפעה. ברצון לקבל יש כל מיני דברים מוגדרים שהם הרצונות הפרטיים שלו שנמצאים בכל מיני מצבים. ועל המצבים האלה אנחנו מדברים, אנחנו אף פעם לא מדברים על האור. רוחניות אצלנו זה רצון שיודע לתת, ואז ברצונות האלה יש כוחות, הבחנות. הרצון לקבל הוא מוגדר, הוא כוח שמורכב מהרבה כוחות, אז ודאי שיש לו ...

המשך לקרוא »

תירגום לרוחניות

רוחניות - בני ברוך

בזמן הלימוד עלינו לחשוב על כל העולם ולהשתדל לכלול אותו איתנו. ואנחנו צריכים להשתדל ולהתאמץ לכלול את כל העולם בתיקון שלנו. שאר האנשים יודעים לצעוק רק על מילוי גשמי ואנחנו צריכים לתרגם את החיסרון שלהם לצורך רוחני, כי רק האור יכול למלא את האדם. ובזמן הלימוד עלינו לחשוב על כל העולם ולחבר אותו איתנו יחד, וכך נצליח.

המשך לקרוא »