Home >> Tag Archives: על מנת להשפיע

Tag Archives: על מנת להשפיע

קורבן

קורבן

מהו "קורבן" ברוחניות. "קורבן" הוא מלשון "קרוב". "להקריב קורבן" פירושו להקריב את הרצונות האגואיסטיים שלנו לכוונה "על מנת להשפיע" עוד ועוד ועוד. "קורבנות" מקריבים במצבים שבהם אפשר לקחת עוד קצת מהרצון לקבל המקולקל, עוד פירורים קטנים ולהעלות אותם יותר ויותר ל"על מנת להשפיע" ובכך להתקרב, להידמות לבורא. לקחת מעצמי רצונות, מהבהמה שבי, מהתבואה שבי, דהיינו מהדומם, מהצומח ומהחי שבי, ולהעלות ...

המשך לקרוא »

שבעים אומות העולם, עמלק, לב האבן

שבעים אומות העולם

מהו הפירוש הרוחני של המושגים "שבעים אומות העולם", "עמלק" ו"לב האבן". "שבעים אומות העולם", "עמלק" ו"לב האבן", כל המושגים האלו מגדירים את סוגי הרצון לקבל שקיימים בנו. יש בנו רצונות שנקראים "שבעים אומות העולם", אותם אנו צריכים לתקן מ"על מנת לקבל" ל"על מנת להשפיע" בעזרת האור המחזיר למוטב אותו אנו מושכים. רצונות אלו הם שבעים במספר כי זעיר אנפין כלול ...

המשך לקרוא »

מוריד גשמים, מחיה מתים

מוריד גשמים

מיהו זה ש-"מוריד גשמים" ו"מחיה מתים" ומהו הפירוש הרוחני של המושגים הללו. "מוריד גשמים" פירושו הוא זה שמקשר בין מלכות ובין בינה ועושה את כל הפעולות שם ביניהם. מדובר על אדם מהעוה"ז שמתעורר, מקבל את כל הדוגמאות מהבורא, עובר עליהם וממש מבצע את אותם הפעולות אחת אחרי השנייה ואז על ידי כך הוא נעשה כמוהו ומגיע לדבקות ע"י אותם המעשים. ...

המשך לקרוא »