Home >> Tag Archives: עולם העליון

Tag Archives: עולם העליון

מלחמת המכבים ביוונים

מכבים ביוונים

מהי המשמעות הפנימית של מלחמת המכבים ביוונים ואיך היא קשורה ליחס בין העולם הזה ובין העולם העליון. "מלחמת המכבים ביוונים" היא מלחמה שמתרחשת בתוך האדם בין שני כוחות, שתי גישות למציאות. השם "יוונים" מורה על כך שהאדם מברר כל מצב ומצב בתוך הדעת, זאת אומרת לפי השכל שלו, לפי הרגש שלו, לפי ההבנה שלו, לפי מה שהוא יכול לקבל בתוכו, ...

המשך לקרוא »

אגואיזם

אגואיזם

מהו "אגואיזם" ולמה אנו צריכים אותו על מנת להגיע לעולם העליון. חכמת הקבלה מסבירה לנו, שהטבע שלנו הוא רצון לקבל, שמתחלק לדרגות "דומם", "צומח", "חי" ו"מדבר". דרגות "דומם", "צומח" ו"חי, שבנו לא יכולות להשתנות, אך הרצון בדרגת ה"מדבר", שבתוכו אנחנו מרגישים שנאה הדדית, ריחוק אחד מהשני, גאווה, קינאה, כל התכונות שמאפיינות את האדם לעומת בעלי חיים, הרצון הזה יכול וצריך ...

המשך לקרוא »