Home >> Tag Archives: חפירה ובניה

Tag Archives: חפירה ובניה

חפירה ובניה

חפירה ובניה

מהם חפירה ובניה ברוחניות ?  הכול בנוי על הרצון לקבל, על החומר של הנברא, ובמידה שמשתמשים בו יותר, צריכים להרגיש שהוא הפוך מהבורא. זה נקרא שחופרים אותו יותר עמוק ולא מפחדים לגלות שהוא הפוך, כי בדרך כלל ההרגשה הזאת היא לא נעימה, ואחרי זה מגיעים לצורך לתיקון.  אז מתחילים לבקש את האור, את תכונת הבורא שהיא תתקן את תכונת הנברא. ...

המשך לקרוא »