Home >> Tag Archives: חיבור (page 2)

Tag Archives: חיבור

הכרת החיבור

חיבור

אני לא מחפש לגלות את יצר הרע אלא את החיבור. מטבע הדברים, אם אני נמשך לחיבור ומחפש אותו אני אגלה מה מפריע לי להתחבר. מה שמפריע לי להתחבר נקרא "רע". אני נמשך רק לחיבור ולא אכפת לי איזה מצבים עוברים עלי בדרך ואיזה הבחנות יש לי. זה לא משנה לי אם זה לטובה או לרעה, מה שמתגלה מתגלה ואני ממשיך ...

המשך לקרוא »

פתרון לצרות

חיבור

מה עלינו לעשות כדי לפתור את הבעיות בעולם? אנחנו צריכים לרצות להתחבר, זה הכל. אם נרצה להתחבר, ולקרב את העולם לחיבור, הצרות של העולם ייפתרו. היחס הנכון הוא הדאגה לקשר ההדדי, להשפעה ההדדית.

המשך לקרוא »

חיבור

חיבור

צריכים ללמוד יחד במחשבה אחת – איפה כוח החיבור? יש הרבה פעולות לעשות והרבה דברים לעבור עד שנרגיש בנחיצות החיבור. קודם צריך לשמוע שהחיבור הוא העיקר, ואחר כך לחפש איך לבצע את החיבור בגלל שאמרו לי שזה חשוב. כשאני מבין שהחיבור הוא בקבוצה, אני צריך להגיע לקבוצה ולהתבטל בפניה, לעבוד עם הקבוצה ולהשתמש בה בצורה הנכונה. במקביל, אני צריך גם ללמוד ...

המשך לקרוא »

חיבור

חיבור

מהו חיבור ברוחניות? חיבור זה משהו שלא קיים בך ולא קיים בי, חיבור זה משהו שקיים בינינו. הוא לא קיים בך אז אל תחפש אותו בפנים. אני אוהב את החבר, הוא נמצא אצלי בפנים וזה בסדר. וגם הוא אומר שהוא אוהב אותי ושאני נמצא אצלו בפנים, אבל זה עדיין לא נקרא חיבור כי כך כל אחד כך מרגיש את השני. חיבור ...

המשך לקרוא »

חיבור

חיבור

מהו חיבור ברוחניות? חיבור זה משהו שלא קיים בך ולא קיים בי, חיבור זה משהו שקיים בינינו. הוא לא קיים בך אז אל תחפש אותו בפנים. אני אוהב את החבר, הוא נמצא אצלי בפנים וזה בסדר. וגם הוא אומר שהוא אוהב אותי ושאני נמצא אצלו בפנים, אבל זה עדיין לא נקרא חיבור כי כך כל אחד כך מרגיש את השני. חיבור ...

המשך לקרוא »

לצאת מעצמי כדי להתקדם

לצאת מעצמי

כאשר אני מצליח לראות בעצמי את התכונות האגואיסטיות האמיתיות, ולהתעלות מעליהן, אני יכול להתקדם באמת. כשאני מצליח להתעלות מעל המציאות שאליה אני מתייחס בשנאה ובדחיה, אני בונה גשר של אהבה. אני יוצא מעצמי ומתייחס לכל הסביבה בדאגה אמיתית, יותר מאשר לעצמי, וזה נקרא להתעלות מעל המסך. הכוונה להמצא יותר ויותר מעל האגו והסביבה ולהשתוקק לחיבור אמיתי.

המשך לקרוא »

קשר וירטואלי

קשר - חכמת הקבלה

חיבור וירטואלי הוא חיבור לקבוצה, אבל מחייב את האדם לבדיקה יתרה על עצמו. בזה שאדם פותח את האינטרנט ומתחבר אלינו, הוא כבר נמצא איתנו יחד, בקבוצה. לא לכולם יש אפשרות להיפגש בצורה פיסית, אבל מי שמתחבר וירטואלית בלבד צריך להקפיד שהוא לא חי באשליה. הקשר הפיסי בכל זאת עוזר לעבור את המצבים מהר יותר וברור יותר, והוא מזרז את הזמן. ...

המשך לקרוא »

אני אדמיין, האור יחבר

אין עוד מלבדו

רק האור יכול לחבר בינינו, ורק על זה אנחנו צריכים לחשוב. אנחנו צריכים לחשוב על החיבור ועל האור, שיגיע ויקיים את החיבור. אנחנו בעצמנו לא יכולים להתחבר, ורק האור יכול לעשות זאת עבורנו. אנחנו מדמיינים שאנחנו מחוברים, חושבים על החיבור, והאור מחבר אותנו.

המשך לקרוא »