Home >> Tag Archives: בני ברוך (page 5)

Tag Archives: בני ברוך

מי אני?

מרצון לקבל למציאות האמיתית

איפה ה"אני" שלי מתחיל להתפתח? למטה ממלכות קיים רק רשימו שעדיין לא הגיע למימוש, טיפת זרע, והמלכות היא הרחם. קליטת החיסרון שלי במלכות זה כמו קליטת הזרע בתוך הרחם ורק אז "אני" מתחיל להתפתח כעובר רוחני.לפני זה אין אני, עדיין כולי נפעל, לא קיים.

המשך לקרוא »

רוחניות- זה כאן בנינו

רוחניות- זה כאן בנינו

האדם לא מתקדם על ידי זכירת החומר, אלא על ידי היגיעה – עד כמה אני רוצה לאתר בתוכי, בנשמתי, את הדברים הכתובים בספר אין לנו יותר משילוב האור והרצון, כולל אנחנו "ארץ הקודש" היא מלכות דאצילות. "עם ישראל" הוא מי שנכלל במלכות דאצילות "פרצוף" הוא נשמה, מידת הקשר, ההתאמה של האדם עם הבורא כל אותיות ה- א"ב העברי, מבטאות את ...

המשך לקרוא »

שמחה מתוך ההשפעה

שמחה מתוך ההשפעה

"שער הדמעות" – התפרצות שמחה באדם, מזה שהוא הגיע לבקשה להדמות לבורא; "דמעות" מלשון "דומה" "מדבר" – חושך, ריקנות, הפרעות שעל-פניהן האדם צריך לרכוש בכל פעם את תכונת ההשפעה "שכינה" – כנסת ישראל – חיבור בין כל הנשמות "ישראל" – מי שהעיקר עבורו הוא החיבור עם השכינה בעת קריאת הזוהר, אנחנו מתכנסים לתוכנו, וכל אחד משתדל להרגיש בתוכו משהו מהכתוב ...

המשך לקרוא »

השקעה הופכת לאהבה

השקעה הופכת לאהבה

איך מגיעים למצב שהקשר בינינו יהיה חשוב לי יותר ממני? כתוב "נעשה ונשמע". אתה יכול לעשות דברים בלי רצון, על ידי הבושה והכבוד, ואתה יכול לבוא ולהשפיע לחברה.  האגו שלנו מחזיק אותנו ודוחף אותנו להיות במצב נוח עם הסביבה. תשתמש בזה. כל התורניות, האחריות בקבוצה, כל מיני קשרים עם החברים, הכל זה בשביל להיראות טוב בעיני החברה. תתחיל לעבוד בזה, תתחיל ...

המשך לקרוא »

מנותק או מחובר?

מנותק או מחובר

להיות מחובר או מנותק זה להיות בעולם הרוחני או בעולם הזה. הכלי הרוחני הוא כאילו כאן ועכשיו, אבל זה מעבר למחסום. להיות מנותק ולהיות מחובר זה להיות בעולם הזה או להיות בעולם הרוחני. אנחנו יכולים רק להצטער שאנחנו לא יודעים מה אנחנו מפסידים.

המשך לקרוא »

דרך ארץ

דרך ארץ

מהי דרך ארץ ברוחניות ? המקובלים מייעצים לנו בהתאם לחוקי המציאות, חוקי העולם, שהם גילו. אנחנו צריכים לממש את אותם עצות, לבצע אותם, ולא להמציא פתרונות משלנו. אם לא נממש את העצות שלהם, אנחנו נתקדם אבל בדרך "בעיתו". אם נתקדם, נתקדם לא בדרך "אחישנה" ולא בדרך "בעיתו", אלא באמצע, בדרך "ארץ". זאת לא דרך טובה ולא דרך רעה, אבל לפחות ככה ...

המשך לקרוא »

סגולה

סגולה

מהי סגולה ברוחניות? סגולה היא פעולה שדרכה מתקנים את הכוונה מ"על מנת לקבל" לכוונה "על מנת להשפיע", המצב משתנה והאדם מקבל טבע שני, את המימד הבא והוא לא יודע איך זה קורה לכן זה נקרא נס, יציאת מצרים, סגולה מהתורה, המאור שבה שמחזיר למוטב. על איזה מאור מדובר? אני לא יודע אלא אני רק מסכים לתוצאה מהפעולה שלו, ישנה קרינה ואני ...

המשך לקרוא »

חזרה בזמן

27PNUR3Z83

מהי חזרה בזמן ברוחניות ? שאלה: הזמן ברוחניות יכול ללכת אחורנית? זאת אומרת, האם אני יכול לחזור למצבים שכבר הייתי בהם? תשובה:  אין בעיה בכלל היות ומדובר בשרשרת הרשימות ואתה יכול לטייל בה, בכל השרשרת הזאת, לאן שבא לך. אם אתה בעל מסך, אז אתה בעל יכולת להיות בכל מצב, ולכן אתה יכול לקחת כל רשימו ולממש אותו. אבל בעצם אף ...

המשך לקרוא »

חיבור נכון בערבות בנינו

חיבור נכון בערבות בנינו

אנו נמצאים בחברה שבה כולנו מחוברים בעל כורחנו מצד הטבע. אנו חשים בזה אך עוד לא מודעים לזה לחלוטין. כדי להיות בערבות הדדית אנו צריכים להפוך את הקשר הזה, ששנוא עלינו כעת, לקשר רצוי… מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. נברא הוא מי שנמצא מחוץ לבורא. אותה תכונת הנברא האחת שהיא הרצון לקבל, קיימת בתוכה בשני אופנים, שביחד הם מחזיקים את ...

המשך לקרוא »

פניומיות התורה

פניומיות התורה

כל העבודה הרוחנית היא פנימית, בתוך האדם. לכן מה שאנחנו לומדים נקרא פנימיות התורה – איך התורה, שיטת התיקון תעבוד בתוכנו, בפנימיותנו ההתקרבות להרגשת העולם הרוחני תלויה בחשיבות לזה. וכאן אנחנו נמצאים במצב המיוחד מאוד – שאפילו שאנחנו לא רוצים את חשיבות תכונת ההשפעה, אנחנו יכולים להיכנס לסביבה שמעריכה את תכונת ההשפעה. ואז אני עובד לא כלפי תכונת ההשפעה בעצמה, ...

המשך לקרוא »