Home >> Tag Archives: בני ברוך (page 4)

Tag Archives: בני ברוך

להתחבר עם החבר

להתחבר עם החבר

אני צריך לקנא בגדלות החברים כדי לצאת מהעולם הזה לעולם הרוחני. כל דבר שעוזר להתחבר לאחרים בזמן השיעור הוא בסדר, אבל קודם כל  אני צריך להחשיב אותם כגדולים כדי שאוכל לקבל מהם חיסרון וכוח, ולרצות להתחבר איתם. אני צריך לקנא בהם, בדבקות שלהם במטרה, ולדרוש יותר.

המשך לקרוא »

גילוי החיסרון

גילוי החיסרון

איך אני יודע מה החיסרון של החבר? החיסרון הוא החיבור שלך עם החבר ועם כולם. מהו אותו חיבור, איך להצליח בו, את זה אתה תגלה לבד. הכוונה היא שכולם מחוברים לרשת אחת שאין בה פגם, ואתה צריך להיכנס לאותה רשת, להיות חלק ממנה, כמו איבר כחלק מגוף, וזה נקרא להיכנס ביניהם.

המשך לקרוא »

חיבור

חיבור

מהו חיבור ברוחניות? חיבור זה משהו שלא קיים בך ולא קיים בי, חיבור זה משהו שקיים בינינו. הוא לא קיים בך אז אל תחפש אותו בפנים. אני אוהב את החבר, הוא נמצא אצלי בפנים וזה בסדר. וגם הוא אומר שהוא אוהב אותי ושאני נמצא אצלו בפנים, אבל זה עדיין לא נקרא חיבור כי כך כל אחד כך מרגיש את השני. חיבור ...

המשך לקרוא »

ספינה

ספינה

מהי ספינה ברוחניות? "ספינה" הינה ,מחשבות ורצונות משותפים, שמתחברים יחד לרשת שנקראת "סירה", "ספינה". "לקדוח חור בספינה" הכוונה למחשבה על תועלת אישית ולא כללית. במידה שאני  לא חושב על הרשת הזאת אלא מבדיל את עצמי מכולם ולא נטבע בתוכם, לא נקשר בתוכם, לא נעלם בתוכם, לא מבטל את עצמי לגמרי כלפיהם אז זה נקרא שאני "קודח חור". בעצם החור הוא המחשבות ...

המשך לקרוא »

גלות

גלות

מהי גלות ברוחניות ? גלות היא אותה הגאולה שאני מרגיש שאני צריך אבל אין לי, אבל יחד עם זאת כבר ישנו בי הציור העתידי של הגאולה. זאת נקראת הרגשת הגלות. אני מבין מה אני רוצה, אני מרגיש את מה שאני צריך וחסרה לי רק ההתגשמות הזאת.

המשך לקרוא »

אברהם

אברהם

מהו אברהם ברוחניות. לפני גלות מצרים הרוחנית  העבודה שלנו מתחילה מאברהם שהיא תכונת הקדושה, חסד, הנקודה הגבוהה ביותר בגוף של הנשמה שאין לה שום עביות.

המשך לקרוא »

חיבור

חיבור

מהו חיבור ברוחניות? חיבור זה משהו שלא קיים בך ולא קיים בי, חיבור זה משהו שקיים בינינו. הוא לא קיים בך אז אל תחפש אותו בפנים. אני אוהב את החבר, הוא נמצא אצלי בפנים וזה בסדר. וגם הוא אומר שהוא אוהב אותי ושאני נמצא אצלו בפנים, אבל זה עדיין לא נקרא חיבור כי כך כל אחד כך מרגיש את השני. חיבור ...

המשך לקרוא »

עשרים שנה

עשרים שנה

מהם עשרים שנה ברוחניות? 20 שנה זה מידה שלמה. אנחנו יודעים שאדם שנולד, מגיע בגיל שנתיים ליניקה, לגיל 9, לגיל י"ג, ואח"כ לגיל 20. 20 שנה זה נקרא שהוא שולט כבר בכל הרצון שלו והוא מוכן להשתמש בו בע"מ להשפיע. מ-20 שנה והלאה זה כבר נקרא אדם. 13 שנה זה עדיין לא נקרא אדם אלא מגיל 13 ועד 20 הוא כבר ...

המשך לקרוא »

מהו גוי ברוחניות?

חכמה בגויים תאמין

במילים יש לך הרבה  חכמים בעולם וגם כאן "חכמה בגויים תאמין". הבדל בין גוי לישראל הוא שגוי מבין את כל עבודת ה', ממש מבין את כל עבודת ה', ואנחנו לא מדברים סתם על ה"אינשטיינים" שבחוץ. "גוי" נקרא אצלנו, שהוא מבין את כל העבודה הרוחנית בשכל, אלא שהוא לא מבצע את התיקון בפועל. "ישראל" שנקרא ישר-אל, מבין את עבודת ה' וגם ...

המשך לקרוא »

לקיים את מטרת הבריאה

מטרת הבריאה

מה אני צריך לעשות כדי לקיים את מטרת הבריאה? כל אחד מאיתנו חייב לפתח בפנים נטייה ומשיכה לחיבור, למרות האגו. לא דורשים מאיתנו כלום חוץ מזה, מהתחלה ועד גמר התיקון. אם אתה רוצה לקיים את מטרת הבריאה ולהתקדם בדרך אחישנה, אין לך ברירה אלא לעשות צעדים לקראת אהבת הזולת.

המשך לקרוא »