Home >> Tag Archives: בני ברוך מסבירים

Tag Archives: בני ברוך מסבירים

בורא

בורא

מהו בורא ברוחניות ? ה"בורא" הוא מידת ההשפעה שלי, "בוא וראה". לא מתגלה משהו שקיים אלא זה משהו שאני מייצר ואין בורא ללא נברא. יש איזשהו כוח עליון, שאני מייצר אותו כלפי הזולת, מה שנראה לי כזולת. הרגשת הזולת תמיד נשארת, העביות נשארת תמיד, אפילו כשמגיעים לגמר התיקון, לאין סוף. ההרגשה שלי שאני נמצא באהבה, באיחוד, בחיבור ושאין שום הבדל בינינו, ...

המשך לקרוא »

מזל

מזל

מהו מזל ברוחניות? מזל נקרא האורות עליונים שמגיעים אלינו מהראש דא"א שנקראים מזלות, נוזל שמגיעים טיפין טיפין בהתאם לצורת ההתקדמות של האדם, לכן האורות האלו נקראים מזלות. האורות האלה שלא מגיעים בקילוח, בזרם אלא בהפסקות ביניהם נקראים מזלות. ההפסק הזה שנעשה ע"י האורות האלה הוא מביא לכך שאנחנו מתעוררים ,שאנחנו מתחילים להגיב. לכן כתוב הכול תלוי במזל ו"משנה מקום משנה מזל", ...

המשך לקרוא »

צמצום

צמצום

מהו צמצום ברוחניות ? מלכות דא"ס שמבינה ומרגישה את כל האור שממלא אותה, מגיעה לנקודה שבה היא מתחילה להרגיש את המאציל ולכן היא מתביישת ועושה צמצום. זאת אומרת הצמצום זה הסיום של התפתחות הרצון. הרל"ק רוצה רק ליהנות, כל האורות שהוא קיבל קודם הם היו אורות של תענוגים ומאחרי האורות האלו הוא גילה את נותן התענוגים. זה נקרא שהוא באמת הגיע ...

המשך לקרוא »

מחשבת הבריאה

מחשבת הבריאה

מהי מחשבת הבריאה ברוחניות ? מחשבת הבריאה היא המחשבה של הבורא שעל ידה נברא הכל, הנבראים שנמצאים בה וכל הפעולות והרגשות שלהם. הנבראים מתרוממים, משתווים לבורא ומגיעים לגמר התיקון ובכך הם משיגים ומיישמים את כל המחשבה שלו. כל זה מורגש כלפי הנבראים כאיזשהו תהליך שהם עוברים, שנעשה בהם משהו, שקורה איתם משהו אבל, באמת, גם הנבראים וגם הפעולות שעוברות עליהם, הרגשות שלהם, ...

המשך לקרוא »

חפירה ובניה

חפירה ובניה

מהם חפירה ובניה ברוחניות ?  הכול בנוי על הרצון לקבל, על החומר של הנברא, ובמידה שמשתמשים בו יותר, צריכים להרגיש שהוא הפוך מהבורא. זה נקרא שחופרים אותו יותר עמוק ולא מפחדים לגלות שהוא הפוך, כי בדרך כלל ההרגשה הזאת היא לא נעימה, ואחרי זה מגיעים לצורך לתיקון.  אז מתחילים לבקש את האור, את תכונת הבורא שהיא תתקן את תכונת הנברא. ...

המשך לקרוא »

חג גדול ליהודים

חג גדול ליהודים

כמו כל סיפור אחר בספרי המקורות של העם היהודי, המתואר במגילת אסתר אינו סתם סיפור היסטורי יפה אלא תיאור של התרחשויות פנימיות, הקורות בתוך האדם במהלך התפתחותו הרוחנית, וכולנו נצטרך לעבור זאת. בני ברוך מסבירים את המשמעות האמיתית, העמוקה והנסתרת של מגילת אסתר על פי חכמת הקבלה. הסיפור הפנימי את סיפור המגילה כולנו מכירים מילדות, אך, כאמור, לכל פרט ופרט ...

המשך לקרוא »

מהו הכלי הרוחני ואיך בונים אותו?

מהו הכלי הרוחני

בניית כלי רוחני פנימי אינה פשוטה, ודורשת שיוף מתמיד של האגו, של הרצון לקבל, עד להשתוות הצורה עם תכונת ההשפעה של הבורא. בני ברוך מסבירים על תהליך בניית הכלי הרוחני. מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובכדי לממש מטרה זו נברא כלי שיוכל לקבל את כל הטוב שהכין הבורא. הכלי הזה נקרא בחכמת הקבלה "רצון לקבל", שהוא ...

המשך לקרוא »

להיות רק בחינוך

מעכשיו ועד גמר התיקון – לכל הזמנים, כל האנושות חייבת להיות כל הזמן בחינוך, ובחינוך בלבד תמיד יש תוצאות לא יכול להיות שיש פעולה בטבע ללא תוצאה – טובה או רעה. ודאי שישנן תמיד תוצאות וודאי שהן לא נעלמות ואין העדר. אלא לעומתנו הן נעלמות, ובכל רגע האדם הוא אדם אחר. כל פעולות האדם נשמרות כל פעולות האדם שלמרות שהן ...

המשך לקרוא »

החיבור בינינו

החיבור בינינו יביא אותנו לחיבור עם הטבע, והחיבור עם הטבע יביא אותנו להבנה, שוויון וכלכלה צודקת הכל זה מהאור הכל תלוי במשתמש, בכלי, ובאיך שהכוח עצמו מתלבש בו. האור העליון כולל הכל, כולל וכל ההתפעלויות וההתרגשויות שהכלי חש בו הם מהאור. הן כל הדברים הטובים והן כל הדברים הגרועים באים מהאור, וכמו בחשמל, תלוי במשתמש איך הוא משתמש בו. להרגיש ...

המשך לקרוא »

הרגשת החיים – בני ברוך מסבירים

מהי הרגשת החיים ברוחניות?  אנחנו מודדים את הרגשת החיים, את הרגשת הקיום שלנו במודע או לא במודע תמיד כלפי האור. אנחנו נבראים ונברא אם הוא לא מרגיש את הכוח שברא אותו, שמחזיק אותו, אז הוא לא מרגיש את עצמו. הוא יכול להרגיש את עצמו רק כלפי אותו הכוח שנותן לו חיים. אין נברא ללא בורא. "נברא" זה נקרא בר, חוץ. ...

המשך לקרוא »