Home >> Tag Archives: אהבה (page 2)

Tag Archives: אהבה

עומק הלב

עומק הלב

עומק הלב נקרא, נקודת ההבחנה שהאדם לא יכול להגיע אליה כי בעומק הלב יושב אותו הכוח העליון שמחזיק את הלב, שמחזיק את הרצון שהוא סוד החיים. יחד עם זאת ניתן לפנות מעומק הלב מאותה הנקודה שנמצאת בי בפנים שהבורא הוא זה שמייסד אותה, וגורם לי את כל המחשבות והרצונות . אם אני פונה אליו מאותה נקודת הקשר עימו אז הגעתי ...

המשך לקרוא »

לצאת מעצמי כדי להתקדם

לצאת מעצמי

כאשר אני מצליח לראות בעצמי את התכונות האגואיסטיות האמיתיות, ולהתעלות מעליהן, אני יכול להתקדם באמת. כשאני מצליח להתעלות מעל המציאות שאליה אני מתייחס בשנאה ובדחיה, אני בונה גשר של אהבה. אני יוצא מעצמי ומתייחס לכל הסביבה בדאגה אמיתית, יותר מאשר לעצמי, וזה נקרא להתעלות מעל המסך. הכוונה להמצא יותר ויותר מעל האגו והסביבה ולהשתוקק לחיבור אמיתי.

המשך לקרוא »

חשיבות גילוי הרע

גילוי הרע

דרגת החורבן חייבת להתגלות. הסבל, גילוי הרע חייב להתגלות. אם הוא מתגלה ללא המתקה של האור, זה כמו חולה שמגלה מחלה, הוא מפחד אבל חייב לגלות את זה כי יש לזה ריפוי. אנחנו חייבים לגלות את הרע, להימשך לימין, לחיבור,לאהבה, עם החשיבות הנכונה, וזה נקרא "ישראל מזרזים את הזמנים". אנחנו מגלים את הרע לפני שהוא משיג

המשך לקרוא »