Home >> מילון מושגים (page 9)

מילון מושגים

"משחק" ברוחניות

"משחק" ברוחניות

"משחק" זה נקרא שאני משַחק בלהיות יותר טוב, בכוונה שזה באמת יתגשם. כל פרט, אפילו בצומח, בחי ובמדבר, במחשבות וברצונות, אם הוא רוצה להיות גדול יותר, זאת אומרת, טוב יותר, אז הוא משחק בזה. ועל ידי כך הוא מושך אנרגיה, מה שנקרא "אור מקיף" מהמדרגה היותר עליונה, ואז הוא מגיע אליה, למצב יותר מתוקן.

המשך לקרוא »

מהם "פעולות סגולה", "אור מקיף" ו"סגולה".

סגולה

אם האדם גדל בתוך הטבע שלו, מתפתח בתוך הרצון לקבל, הוא יודע ומרגיש לקראת מה הוא הולך, למה אפשר לצפות, איך הוא יכול להתקדם והוא בוחר מה שטוב בשבילו לפי מיטב הבנתו. לעומת זאת בהתפתחות הרוחנית אנו צריכים לקנות טבע אחר, להידמות לעליון, ולכן אנו אף פעם לא יכולים לדעת מראש למה לצפות, אלא אנו יכולים רק להזמין על עצמינו ...

המשך לקרוא »

חלל פנוי

חלל פנוי

מה הפירוש של "חלל פנוי" בעבודה הרוחנית. "חלל פנוי" הוא הדחייה, הרתיעה והריחוק בינינו שאותם אנו צריכים לגלות ולתקן. כלומר "חלל פנוי" זאת הרגשה פנימית שאני לא רוצה להיות מחובר עם אחרים בכלום, לא רוצה להיות בקשר איתם, לא רוצה להיות תלוי בהם, לא רוצה אותם וגם שלא ירצו ממני שום דבר. ב"חלל" הזה שמתגלה, אחר כך אנחנו מתחילים את ...

המשך לקרוא »

המקובל, חרות ממלאך המוות

המקובל

מיהו המקובל ומה זה נקרא להגיע ל"חרות ממלאך המוות". אדם שהשיג את תכונת ההשפעה נקרא מקובל, ואז אפילו שכל האורות מסתלקים מהרצון לקבל שלו, הוא עדיין נמצא בתכונת ההשפעה הזאת, וזה נקרא שהוא הגיע למצב בו יש לו "חרות ממלאך המוות", הוא הגיע לתכונת הבינה שהיא למעלה מתכונת המלכות. כלומר, אפילו אם נעלמים לו כל האורות בספירות שלמטה מהבינה, הוא ...

המשך לקרוא »

ברכה

ברכה

ברכה" זה כוח מיוחד מלמעלה, כוח הבינה, שפועל על המלכות. הבורא נקרא "ברוך" אם אני פונה אליו מתוך המלכות ומבקש שיבואו כוחות ההשפעה ויתכללו בי, שאני אתכלל מהם אז זה נקרא שאני מקבל "ברכה", כלומר שאני מקבל את תכונות הבינה שנכללות במלכות. ואז לפי המידות האלו שאני מקבל מהבורא, אני יכול להגיד עליו שהוא "ברוך".

המשך לקרוא »

ממעשיך הכרנוך

ממעשיך הכרנוך

מהו ממעשיך הכרנוך ברוחניות ? התחתון נמצא תמיד בקשר עם האח"פ של העליון ואף פעם לא עם ג"ע שלו. ג"ע של העליון לא מבין את התחתון כי הוא לצורך העליון והאח"פ שלו הוא זה שמשמש לשירות התחתון. לכן התחתון לא יכול להשיג את התוכניות של העליון,את גודל ההשפעה שלו ואת גודל האהבה שלו אליו. אסור לדרוש מהילדים שיבינו את היחס ...

המשך לקרוא »

תפקיד ישראל בעולם

עם ישראל

מהו תפקיד ישראל בעולם לפי חכמת הקבלה. עלינו לעשות תיקונים ולמנוע את כל האסונות שקורים בעולם כמו שכותב לנו בעה"ס בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שכל הייסורים שקורים בעולם זה מפני שישראל לא מבצעים את התיקונים שלהם בזמן. ישראל, ישר-אל, נקרא כל אחד שקיים בעולם, לא חשוב מה המוצא שלו, שיש לו יכולת לתקן את עצמו שהוא קיבל התעוררות ולא חשוב באיזה ...

המשך לקרוא »

סביבה

בני ברוך

מהי סביבה ברוחניות ?  אדם בתחילת דרכו הרוחנית, יש לו רק נקודה שבלב. זו נקודה חשובה, זה היסוד שלו ולתוך הנקודה הזאת, הוא חייב להוסיף את כל יתר הכלים ששייכים לרוחניות שלו. את הכלים האלו הוא מקבל מהסביבה ובו עצמו לא מתפתח שום דבר חדש, אלא הכלי הנוסף מגיע לו רק מהסביבה. סביבה היא הכוח שאותו אני רוכש. זו לא ...

המשך לקרוא »

בריאה

בריאה

מהי בריאה לפי חכמת הקבלה. בריאה זה בר, מחוץ לבורא, הפוך לו, ממש כנגדו, צריך להבין מיהו הבורא ומה הוא ברא כנגדו, שנקרא בר. אדם שלא מגלה בתוכו יצר רע אזי מבחינתו הוא לא מרגיש שיש בריאה. ויתר הדברים, תכונות, מחשבות, נטיות, פעולות, מה שלא יהיה, אם הם לא שייכים ליצר רע אז הם לא נקראים בריאה. מקובלים, מסבירים לנו ...

המשך לקרוא »

מרחק רוחני

מחרק רוחני

מה פירוש המושג "מרחק" ברוחניות. "מרחק רוחני" פירושו שינוי הצורה או השתוות הצורה בין התכונות הרוחניות, והוא לא נמדד לפי מטרים כמו בעולם שלנו הגשמי, אלא לפי מידת הריחוק בין התכונות. לדוגמא: אם יש לנו שני אובייקטים שהתכונות שלהם נמצאות בהופכיות הצורה ממש כמו "פלוס" ו-"מינוס", כלומר שאין בהם שום דבר שדומה זה לזה, אז זה נקרא שהמרחק ביניהם הוא ...

המשך לקרוא »