Home >> מילון מושגים (page 13)

מילון מושגים

פרט וכלל שווים

פרט וכלל שווים

מה קודם למה – ערבות בינינו והפצה לעולם? אנחנו צריכים, קודם כל, להגיע לערבות בינינו, ועלינו לעסוק בהפצה הפנימית כדבר ראשון. במקביל, אנחנו צריכים להיות כשופרו של משיח, ולעסוק בהפצה חיצונית, אבל צורת הקשר הפנימי בינינו משפיעה על כל העולם.

המשך לקרוא »

איחוד מתוך האור

איחוד מתוך האור

איחוד מתוך האגו יביא לחורבן, לנו ולעולם. כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב אתה חייב להיות מקושר לנשמות המקובלים, עם האור העליון שנמצא בהם, ובשביל זה אנחנו קוראים בספרים. בלי למשוך את האור, בלי להיות קשורים במשהו לחלק המתוקן במערכת, אם נתאחד מתוך האגו כדי לפתור משבר זה או אחר יבוא חורבן גם לנו וגם לעולם כולו.

המשך לקרוא »

מה זה אומר לשמור על כוונה?

מה זה אומר לשמור על כוונה?

האם יש בקריאה התפתחות של הכוונה? כאשר אני קורא, אני "משחק משחק" עם החברים שלי, גם אם לא מבינים כל מילה, העיקר ששומעים וקוראים יחד. המשחק הוא בזה שאני קושר את המילים שנקראות לקשר בנינו, משתדל בזמן הקריאה שתהייה לי כוונה נכונה, לחבר את המילים יחד לכוונה המתאימה לקשר לגילוי הבורא.

המשך לקרוא »

מילוי

מילוי

מהו מילוי ברוחניות? יש לך איזה שקע באדמה, ואתה ממלא אותו במים. אז כל פרט ופרט כפי שהוא  בולט או חסר, יותר או פחות, מתמלא לפי מה שהוא. זה מה שעושה האור. האור לא עושה שום חשבונות עם הרצון אלא ממלא אותו, מאיר לו יותר והרצון לא עושה חשבון אלא רק הבחנות, כמה קרוב או רחוק הוא מהאור. לדוגמא אני מקבל ...

המשך לקרוא »

כלי של ערבות

כלי של ערבות

מהו כלי של ערבות ברוחניות? אנחנו מתקיפים את עצמנו, את העצלות. האם יש משהו שנמצא בחוץ שאותו אני הולך להתקיף? לא, אלא אני מתקיף את עצמי, קודם כל את העצלות שלי, את הגאווה שלי ואת ההרגלים הקודמים שלי. אני צריך להגיע למצב בו אני נמצא מעל לכל החשבונות האלו, שאני מאבד את עצמי בתוך כולם, בכוונה, בשאיפה לדחוף את עצמי להיות ...

המשך לקרוא »

חיים נצחיים

חיים נצחיים

מהם חיים נצחיים ברוחניות? הרוחניות בנויה על הכלי המיוחד שבו אנחנו מחזיקים את עצמנו למעלה מהחיסרון, הכלי נבנָה בצורה  כזו שהאדם צריך ויכול להתעלות מעל לרצון שלו ולבנות כלי דהשפעה. בכלי דהשפעה  בו הוא נמצא, האדם  מקבל יכולת להיות במגע תמידי עם התענוג ולא לכבות את החיסרון, אלא ההפך, בעזרת המגע עם התענוג הוא יכול להגדיל את החיסרון יותר ויותר, וכך ...

המשך לקרוא »

ביטחון

ביטחון

מהו ביטחון ברוחניות? השתוקקות יכולה להיות מָרַה ויכולה להיות מתוקה, הכול תלוי בחשיבות המטרה ובביטחון. ביטחון זה אור מיוחד שמאיר לי במצב שאין לי דבר, אבל הוא ממלא אותי, לא מנתק או מנטרל לי את ההשתוקקות, אלא נותן לי יכולת לסבול ולְפָתֵח אותה יותר ויותר.

המשך לקרוא »

נשמות ישראל, הארץ הקדושה, נשמות אומות העולם

נשמות ישראל

מהו פירוש המושגים "נשמות ישראל", "הארץ הקדושה", "נשמות אומות העולם" בחכמת הקבלה? כל מי שרוכש את הרצון הקדוש, הרצון בכּוונה על מנת להשפיע, כלומר שהכוונה שלו היא ישר א-ל, שכּוונתו היא להשפיע לבורא, אז זה נקרא שהוא כבר שייך לישראל. אם הוא כבר משתמש ברצון לקבל שלו בעל מנת להשפיע, אז זה נקרא שהוא שייך ל"נשמות ישראל", לאותם החלקים של הרצון ...

המשך לקרוא »

על רגל אחת

על רגל אחת

מהו “על רגל אחת” ברוחניות ? הגר שבא לפני הלל, מה הוא אמר לו על השאלה למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת? זאת אומרת אני רוצה רק עיקרון אחד. אם זה אמת, אז יש רק אחת, ורק בזה שאני אעמוד, תן לי את אותו העיקרון, עיקרון אחד שעל ידו אני בטוח מגיע למטרת הבריאה. אז הלל הזקן לא ...

המשך לקרוא »

שמחה

שמחה

מהי שמחה ברוחניות ? גילוי האור הוא לא ברצון המקורי, הבסיסי, שלנו שנברא, אלא בהשתוקקות, שאנחנו מפתחים על פני הרצון הזה. האדם לא מסוגל לפתח את השתוקקות הזאת לבד אלא אך ורק על ידי הסביבה. למה? כי אז יש להשתוקקות הזאת צורת ההשפעה ולא צורת הקבלה. אני משתוקק למטרה, אבל צריך להגיע אליה עם הכלים שזה חיבור עם הזולת, אהבת הזולת, ...

המשך לקרוא »