Home >> Author Archives: mazor (page 4)

Author Archives: mazor

להיות בחיבור

להיות בחיבור

ההתקדמות שלך תלויה בחיבור הפנימי ולא במיקום הפיזי. אם אדם נמצא בחיבור עם אחרים הוא מתקדם. זה לא חשוב איפה הוא נמצא ומה הוא עושה. אם הוא נמצא בחיבור פנימי עם אחרים, אם הוא מתקן את החיבור שלו איתם, הוא מתקדם. אדם יכול להיות בקבוצה 20 שנה ולא להתקדם. הכל תלוי בחיבור הפנימי.

המשך לקרוא »

תרי"ג מצוות

תרי"ג מצוות

מה הם תרי"ג המצוות לפי חכמת הקבלה. "מצוות" הן תיקוני הרצונות שיש באדם כלפי הזולת, תרי"ג (613) רצונות שמבטאים את אופני הקשר השונים עם הזולת. מדובר על תיקון של אותם קשרי ההשפעה שנשברו כתוצאה מכך שהאור שהחזיק אותם נעלם. וכאשר אנחנו מושכים ע"י התורה את האור הזה שנעלם כדי שהוא יחזור למקומו, אז הוא קודם כל בא לתקן את מקום ...

המשך לקרוא »

לטייל בעולמו של הבורא

לטייל בעולמו של הבורא

מה היא "מלכות דאין סוף" ואיך היא קשורה ל"טיול בעולמו של הבורא". "מלכות ד'אין סוף" זה הכלי של כל הנשמות והיא שמאחדת טוב ורע, מר ומתוק, היא האיחוד בהשלמה הכללית שאנו מגלים בכלי שלנו. היא "עולמו של הבורא" שאותו אנו צריכים להשיג, וכל יתר העולמות זה האופנים הפרטיים שלה שהיא מגלה כלפינו כדי לעזור לנו להגיע אליה ולהתכלל בה במלואה. ...

המשך לקרוא »

מוריד גשמים, מחיה מתים

מוריד גשמים

מיהו זה ש-"מוריד גשמים" ו"מחיה מתים" ומהו הפירוש הרוחני של המושגים הללו. "מוריד גשמים" פירושו הוא זה שמקשר בין מלכות ובין בינה ועושה את כל הפעולות שם ביניהם. מדובר על אדם מהעוה"ז שמתעורר, מקבל את כל הדוגמאות מהבורא, עובר עליהם וממש מבצע את אותם הפעולות אחת אחרי השנייה ואז על ידי כך הוא נעשה כמוהו ומגיע לדבקות ע"י אותם המעשים. ...

המשך לקרוא »

מלחמת המכבים ביוונים

מכבים ביוונים

מהי המשמעות הפנימית של מלחמת המכבים ביוונים ואיך היא קשורה ליחס בין העולם הזה ובין העולם העליון. "מלחמת המכבים ביוונים" היא מלחמה שמתרחשת בתוך האדם בין שני כוחות, שתי גישות למציאות. השם "יוונים" מורה על כך שהאדם מברר כל מצב ומצב בתוך הדעת, זאת אומרת לפי השכל שלו, לפי הרגש שלו, לפי ההבנה שלו, לפי מה שהוא יכול לקבל בתוכו, ...

המשך לקרוא »

בני ברוך- עלייה לאהבה

עלייה לאהבה

מנהג היהדות קשורים וכרוכים בחוכמת הקבלה. אך רוב האנשים אינם יודעים מה המקור להם… מה היא עלייה לתורה? מהו מניין? מה משמעות הטעמים? ואיך כל זה קשור אלינו לחיינו היום? בני ברוך,  לומדי חוכמת הקבלה בימינו, מספרים שכל המנהגים מיועדים להזכיר לנו את כוח הבריאה. התורה מספרת לנו על תכנית ההתפתחות הרוחנית שלנו אל עבר גילוי פעולות כוח הבריאה בעולם. ...

המשך לקרוא »

מה הכוונה?

מה הכוונה?

איזו כוונה צריכה להיות לנו בשביל להתקדם נכון? הכוונה המטרתית היא להתחבר עם האחרים כדי לגלות את הכלי שהאור יוכל לתקן אותו עד שנגיע לדבקות. אני – חיבור – דבקות. בשביל מה אני הולך להתחבר? כדי להכין מקום. מי צריך לנחות במקום הזה? הבורא. אם אני מתאר לעצמי את המצב הזה, ממש כאן ועכשיו, זה קורה מיד, ואני צריך כל ...

המשך לקרוא »

העלאת מ"ן

העלאת מ"ן

מהי "העלאת מ"ן". "העלאת מן" זו הבקשה להיות דומה לבורא שמגיעה מתוך מצב שבו האדם מרגיש את עצמו בחוסר אונים, בעירום וחוסר כל ואף אחד אינו יכול לעזור לו, כמו במדבר. האדם מרגיש שאין לו שום אפשרות להגיע להשפעה ולאהבת הזולת, והחיסרון לזה כל כך גדול אצלו עד כדי כך שאפילו המצב שיש לו כל טוב בגשמיות, מורגש אצלו גם ...

המשך לקרוא »

שושנה בין החוחים

שושנה בין החוחים

מהי "שושנה בין החוחים" שעליה אנו לומדים בספר הזוהר. "השושנה" היא המלכות שכוללת בתוכה את כל הנשמות שרוצות להתחבר על ידי ביטול האגו שלהן, שאותו ניתן לבטל רק על-ידי המאור המחזיר למוטב. כל אחד שמשתוקק לגילוי העליון, הבורא, משתוקק ל"שושנה", למלכות, כי היא המקום שבו מתגלה הבורא. בזוהר אנו לומדים על המקום הזה, על אופן בנייתו על ידי האור שפועל ...

המשך לקרוא »

שערות

שערות

מהו הפירוש של המושג "שערות" בחכמת הקבלה. "שערות" זהו מנגנון מיוחד של הקשר בין העליון לתחתון. המנגנון הזה נקרא "שערות" מהמילה "סוער", "סערה", שהעליון רוצה לתת לתחתון כול מה שיש לו, אך חייב להגביל את עצמו ולתת לו רק מעט, בהתאם לדרגת התחתון, בהתאם ליכולת של התחתון לקלוט ולא להישבר. אנחנו לומדים בפעם הראשונה על ההגבלה הזאת שהעליון לוקח על ...

המשך לקרוא »