Home >> Author Archives: mazor

Author Archives: mazor

במקום שליבך חפץ

במקום שליבך חפץ

האם לימודי חכמת הקבלה הם כמו לימודי חכמות אחרות? כתוב "אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ". כלומר, אין בחכמת הקבלה חיוב לדרך למידה כלשהי. לא חייבים ללמוד כמות מסוימת של חומר, לדעת משהו בעל פה, או לחזור על הדברים מספר מסוים של פעמים, ובוודאי שאין צורך במבחנים של ידע. כל אחד לומד לפי דרכו. מדובר בדבר הפנימי ביותר שיש, ...

המשך לקרוא »

הכרחיות רוחנית

הכרחיות רוחנית

עצות המקובלים צריכות להיות בשבילנו כהכרחיות. הנשמות של המקובלים, שכבר עברו את התיקונים, קיבלו פקודה מהטבע, מהבורא, להיות איתנו בקשר ולתת לנו שיטה איך לעבוד ואיך לארגן סביבה נכונה. אנחנו צריכים להשתמש בעצות האלה כי להתקדם בצורה טבעית ייקח לנו המון זמן והמון כוח לכל פעולה ופעולה. עצות המקובלים צריכות להיות בשבילנו כהכרחיות. אם אני לא אקיים את מה שהמקובלים ...

המשך לקרוא »

התעוררות

התעוררות

איך אני יכול להתעורר אם לא מעירים אותי מלמעלה?  הבעיה שלנו היא איך להתעורר כשאנחנו נמצאים בניתוק. לשם כך צריך לעשות הכנות, על מנת שאני אוכל לקבל התעוררות מלמטה ולא לחכות להתעוררות מלמעלה. אני משקיע בחברה ומתוך זה אני מקבל בחזרה תמיכה במצבי חולשה, כשאיני יכול אפילו לבקש. ההשקעה בחברה היא כמו מצבר שמילאנו לעצמנו, כדי שכאשר לא יהיה לנו ...

המשך לקרוא »

ניצוצות

ניצוצות

מדוע קל יותר להתחבר עם קבוצה מאשר עם אדם בודד? עם קבוצה קל יותר להתחבר מאשר עם בודד, כי כשמדובר באחד על אחד אתם נכנסים לתכונות האישיות אחד של השני, ולא למעלה מהם. אנחנו צריכים להתחבר למעלה מהאופי, למעלה מהטבע שלנו, בקשר הדדי המשפיע זה לזה, בקשר של השפעה ולא בקשר של קבלה. בכל אחד מתעורר הניצוץ שלו, והניצוצות האלו ...

המשך לקרוא »

במומך אתה פוסל

כל הפוסל במומו פוסל

מהו היחס הנכון לתכונה רעה שאני רואה אצל החבר? כל הפוסל במומו פוסל, ואני צריך לראות האם הדברים הם לטובתי או לא. אם נראה לי שחבר מתגאה, למשל, זה סימן בשבילי, זאת הראיה שלי את הדברים, אז אני צריך לחשוב למה מראים לי את הדברים האלה דווקא. אני צריך לראות את זה בשני המישורים, גם של הביקורת וגם של הבדיקה ...

המשך לקרוא »

בחירה חופשית

בחירה חופשית

איפה בדיוק נמצאת הבחירה החופשית שלי? לפני שאתה נכנס לחברה יש לך בחירה חופשית, אחרי שאתה נכנס לחברה, הבחירה היא רק בלחזק קשר עם החברה. כלומר, הבחירה היא להוסיף כל הזמן מעצמי, כי בשאר הדברים אין לי בחירה בכלל, אני בובה על חוט. אחרי שהבורא מביא אותי לקבוצה, הבחירה היחידה שלי היא לאחוז בקבוצה ולהתכלל בה בכל מה שאפשר. אחרי ...

המשך לקרוא »

הכל אחד

הכל אחד

האם כאב בבטן והרגשת חיסרון רוחני הם אותו דבר? אין דבר כזה "לפנות לחברה". הפניה היא דרך החברה ולא אליה. אני פונה לבורא שנמצא בתוך החברה, לכוח האיחוד שמתגלה בה, כי הכוח הזה הוא בלתי מוגבל ומה שאני מוציא ממנו תלוי רק בי. מהכוח הזה, מהבורא, מותר לי לדרוש כל דבר שיעזור לי להגיע להשפעה, ומותר לי לדרוש כל דבר ...

המשך לקרוא »

שכינה, גלות וגאולה

שכינה, גלות וגאולה

על המשמעות הרוחנית של המושגים "שכינה", "גלות" ו"גאולה". "שכינה" היא הכלי שבו מתגלה תכונת ההשפעה, מסך ואור חוזר, זהו כלי שנוצר מחיבור בין החלקים של הנשמות, שכל אחד מחבר אותם למרות הדחייה, שעל ידי זה המקום הזה מקבל מסך ואור חוזר, תכונת ההשפעה, כוונת ההשפעה. ולפי גודל כוונת ההשפעה שבתכונה הזאת, במסך ואור חוזר, שורֶה האור, הבורא. וכך באה לידי ...

המשך לקרוא »

חוכמת הקבלה

חוכמת הקבלה

למה חוכמת הקבלה נקראת "חוכמת הקבלה" ולא "חוכמת ההשפעה". חוכמת הקבלה נקראת "חוכמת הקבלה" ולא חוכמת ההשפעה" כי זוהי חוכמה שמלמדת אותנו איך לקבל, איך לגלות את החיסרון הנכון למה שהבורא רוצה לתת לנו ואז נוכל לקבל ממנו את הכול. כי מצד הבורא אין שום מניעה, או איזה שהם מחסומים, כלום, אלא כל המחסומים הם בנו, היות שאנחנו לא מרגישים ...

המשך לקרוא »

דאגה לחיבור

בני ברוך

מהי "דאגה" ברוחניות. "דאגה" זה הכלי שבה מתגלה האור. בהתחלה האדם מקבל דאגה בצורה טבעית שנקראת "נקודה שבלב", ואחר כך הוא צריך להגדיל אותה בעצמו בצורה הנכונה, בצורת ההשפעה, כלומר עליו לקבוע את צורתה וגודלה וכך לבנות את ה"אדם" שבו. אם האדם כל הזמן דואג לחיבור הוא מגלה שיש שתי צורות, שתי רמות בחיבור. ברמה אחת, הוא בונה בתוכו את ...

המשך לקרוא »