Home >> שיעורי קבלה >> בני ברוך- עלייה לאהבה
עלייה לאהבה

בני ברוך- עלייה לאהבה

מנהג היהדות קשורים וכרוכים בחוכמת הקבלה. אך רוב האנשים אינם יודעים מה המקור להם… מה היא עלייה לתורה? מהו מניין? מה משמעות הטעמים? ואיך כל זה קשור אלינו לחיינו היום? בני ברוך,  לומדי חוכמת הקבלה בימינו, מספרים שכל המנהגים מיועדים להזכיר לנו את כוח הבריאה. התורה מספרת לנו על תכנית ההתפתחות הרוחנית שלנו אל עבר גילוי פעולות כוח הבריאה בעולם.

הרעיון המרכזי הוא איזון. איזון בין שני הכוחות הקיימים בעולם, זו העבודה הנדרשת מאתנו בני האדם ולכך כל התורה מכוונת אותנו.

כוח האיזון

ברגע שאנו מתחילים לעבוד בינינו באיזון, מתגלה כוח האיזון של הטבע שתומך בנו עוד ועוד כדי להגיע לגילוי הבריאה.

מניין

העבודה בין בני האדם נעשית בקבוצות של עשרה, ומכאן מניין, רק בעבודה כזאת יש שלמות המסוגלת ליצור מבנה ראוי להתקדמות, בין העשרה צריך להתקיים הכלל ואהבת לרעך כמוך, הכולל בתוכו את כל ההבחנות והפרטים של הכלל. העבודה שנעשית אמורה לכלול את הטוב והרע, את המר והמתוק, עבודה שנעשית תמיד בכיסוי תחילה של הרע, ואז תיקונו במנות קטנות תוך משך דחיפה למעלה. זו עבודת האיזון.

עליה לתורה

בשלב מסוים בעבודה המתמדת, האדם מגיע לאמצע, לקיום בו הוא מיוצב בין שני כוחות הקיום, לקו שממנו אפשר לעלות אל מקום של אהבה, זה נקרא "עליה לתורה."

התורה, מתפעלים בני ברוך, היא האור העליון שמתקן את בני האדם, מתקן משמע מאזן, מוליך אותם אל עבר מקום האהבה. משה רבינו כתב את סדר ההתפתחות הזאת כתורה משום שגילה את הקשרים והכוחות בצורה מאוד עמוקה מפורטת מדויקת.

עליה לתורה היא לא רק חזן, ברכות וסוכריות צבעוניות, אלא עבודה האדם על גילוי הכוחות הקיימים בתוכו, ייצובם ואיזונם.

גיל בר המצווה

גיל בר מצווה איפה, מדגישים בני ברוך, הוא מונח רוחני המתייחס לבשלות של האדם. הגיל משמעותו שהאדם עבר איזושהי כברת דרך שבה התחיל לאזן את הכוחות שבתוכו, והוא מוכן להתחיל לקבל בתוכו את כוח האיוזן בעצמו. היו מקובלים שהגיעו למצב בר מצווה עוד לפני גיל שלוש עשרה, ואחרים שהגיעו אחרי אותו גיל. רוב בני האדם בכלל לא מגיעים למצב הזה… הגיל כאן בקיצור, הוא רק תזכורת לתהליך פנימי שמחכה לנו…

וגם לסדר העליות לתורה יש משמעות. מי שהיה הכי אגואיסט מכולם ותיקן עצמו, נקרא כהן, מי שהיה פחות אגואיסט לוי, ואנשים "רגילים" נקראים ישראל.

עטיפות וגילויים

רגע לפני הקריאה בספר התורה, מוציאים אותה מארון הקודש אשר מכוסה בפרוכת. הספר גם הוא מכוסה ועטוף. אלה הם סמלים לתהליך הרוחני של גילויי הלב והמוח שעוברים על האדם הניגש למלאכת לימוד התורה.

ואיך קוראים את התורה? בטעמים, נקודות, תגים ואותיות. אלה הם שלבי הגילוי הרוחני. אותיות זו הרמה הכי פנימית של גילוי. כל פעולת איזון יוצרת רובד נוסף של גילוי. כל גילוי רוחני הוא גילוי כוח הבריאה, כוח הטבע, בורא. שזהו שילוב של שתי מילים: בוא וראה.

התורה מיועדת להיכתב על ליבנו, כלומר על הרצונות שלנו. כל רצון אמור להיות מלובש באור התורה, אור התיקון. ואז האדם עובר למצב של איש תורה שהמציאות מתגלה בו וחיה בו.