Home >> עצות וקטעים >> הכרחיות רוחנית
הכרחיות רוחנית

הכרחיות רוחנית

עצות המקובלים צריכות להיות בשבילנו כהכרחיות. הנשמות של המקובלים, שכבר עברו את התיקונים, קיבלו פקודה מהטבע, מהבורא, להיות איתנו בקשר ולתת לנו שיטה איך לעבוד ואיך לארגן סביבה נכונה. אנחנו צריכים להשתמש בעצות האלה כי להתקדם בצורה טבעית ייקח לנו המון זמן והמון כוח לכל פעולה ופעולה.

עצות המקובלים צריכות להיות בשבילנו כהכרחיות. אם אני לא אקיים את מה שהמקובלים כתבו אני לא אתקדם. אנחנו חייבים להתייחס לדבריהם ברצינות מוחלטת ולא להיות באשליה שאפשר להצליח בצורה אחרת.