Home >> עצות וקטעים >> דרך חדשה
בני ברוך

דרך חדשה

בטבע הניגודים משלימים מתחברים. חיים חדשים נוצרים מהניגוד בין זכר לנקבה, תאים שהם יסוד החיים מתרקמים מהגרעין. הזכר השולט בלהקה נלחם עם חברו עד שלפעמים מושגת שליטה חדשה טובה יותר בלהקה. כל מה שמתגלה הטבע משתמש בו להתפתחות. ואילו בני האדם? מזדעזעים כשהם מגלים דעה שונה משלהם, רבים ונלחמים עד חורמה זה עם זה כאשר כל אחד מנסה לשלוט. מגיעים לשנאה ולאכזריות כתוצאה מגילוי ניגודים ושוני ביניהם, בינינו.

דרך חכמה יותר

חוכמת הקבלה היא שיטה לגילוי דרך חכמה יותר להשתמש בכל מה שניתן לנו, כולל הדעות המנוגדות של האחרים. כולל הבחירות השונות של האחרים. כולל מצבי הרוח, המחשבות והרגשות של האחרים.

הדרך שמציעים לומדי החוכמה הלוא הם בני ברוך היא התאספות בקבוצות של עשרה,  שבהן אפשר להתאמן ולתרגל התקשרות נכונה בינינו.

ההתאספות כוללת בתוכה שיח ודיבור משותפים שמבוססים על הקשבה ומאמצים פנימיים של כל אחד מהמשתתפים. והנה השלבים:

הסכמה על מטרה שהיא חיבור

בשלב הראשון מציעים בני ברוך להסכים כל העשרה על כך שמטרת הישיבה והשהייה המשותפת היא בשביל להתחבר ולהתקשר יחד בצורה נכונה.

ההסכמה מתרחשת בדיבור, כאשר כל אחד מדבר בתורו והשאר מקשיבים קשב רב ולא מתפרצים או מגיבים. בצורה כזאת מתחילים לצאת אט אט מתוך ה"קופסאות האישיות" של כל אחד ואחד ולהתחיל להתחבר התחברות ראשונית מעל הדעות של כל אחד ואחד.

תהליך מיוחד

אחרי שמסכימים שחיבור זה הדבר הכי חשוב, מוצג נושא מסוים שעליו כל אחד מביע את דעתו. בזמן שכל אחד מדבר, שאר המשתתפים במעגל משתדלים לעזוב מעט את דעתם האישית להניח אותה בצד ורק לספוג את דעתו, עולמו, כמו להתלבש באדם שמדבר.  במהלך הסבב עוברים המשתתפים תהליך מיוחד שמפתח בהם גמישות הכלה ועושר פנימי.

דמות חדשה

בסוף הסבב כולם מרגישים אחוזים בכולם, מרגשיים ומבינים זה את זה לא משנה מה כל אחד יגיד, יש בי את הדמות שיכולה לתפוס את זה, להבין את זה, כי כבר רכשתי דמות זו בזמן הסבב. עבור כל אדם ואדם יש לנו"דמות" מיוחדת שמתאימה לו ולנו. זה הקשר שלנו.

ממצב הזה אפשר לעבור לבניית דמות אחת כללית שנוצרת מאוסף הקשרים שרכשנו. היא נוצרת מכיוון שנתנו לה מקום, דילגנו מעל הדמות הרגילה שלנו ועברנו למקום משותף בינינו.

עוזרים לאחרים לאורך המסע

עד שמגיעים לאותה דמות, לכל אורך הדרך של השלבים במעגל מסבירים בני ברוך כמה חשוב שכל אחד יהיה בכוונה מלאה על תשעת האחרים במעגל שיצליחו במסע שלהם לגילוי הדמות החדשה, ומתוכו את  המצב החדש והנעלה שהם מייחלים לו.

ובהמשך הדרך? יתגלו רצונות נוספים, עוד התנגשויות ועוד הזדמנויות לחשוף, להזיז, להתחבר ולגלות ולגלות את הקשרים בינינו. כך נתקדם צעד צעד אל המדרגות הגבוהות של החיבור, ונגיע לכל הטוב והשפע שהבריאה הכינה במיוחד עבורנו, בני האדם.